08-6849695
  08-6897741 (קופות)

השואה בראי הקולנוע!