08-6849695
  08-6897741 (קופות)

כרטיסיית חנוכה לילדים!