08-6849695
  08-6897741 (קופות)

משתתפים בצער

הנהלה וצוות סינמטק שדרות 
משתתפים בצערן של הילה וחדווה  וכל משפחת שרה על לכתו בטרם עת של אב המשפחה ששון שרה.
ת.נ.צ.ב.ה