08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סינמטק שדרות כואבים על לכתו של ארי נשר ז"ל בטרם עת.