08-6849695
  08-6897741 (קופות)

17.10 | יום קולנוע ישראלי!