08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

מאי 2017

פוסטר הסרט "לפני שאפול"
פוסטר הסרט "לפני שאפול"
פוסטר הסרט "לחגוג את החיים"
פוסטר הסרט "לחגוג את החיים"
פוסטר הסרט "לחגוג את החיים"
פוסטר הסרט "לחגוג את החיים"
פוסטר הסרט "לחגוג את החיים"
פוסטר הסרט "שקית של גולות"
פוסטר הסרט "לפני שאפול"
פוסטר הסרט "לחגוג את החיים"
פוסטר הסרט "לחגוג את החיים"
פוסטר הסרט "שקית של גולות"
פוסטר הסרט "בין העולמות"
פוסטר הסרט "פטרסון"
פוסטר הסרט "פטרסון"
פוסטר הסרט "שקית של גולות"
פוסטר הסרט "לחגוג את החיים"
פוסטר הסרט "בין העולמות"
פוסטר הסרט "לחגוג את החיים"
פוסטר הסרט "פטרסון"
פוסטר הסרט "בין העולמות"
פוסטר הסרט "פטרסון"
פוסטר הסרט "נמל בית"
פוסטר הסרט "אחת ויחידה"
פוסטר הסרט "אחת ויחידה"
פוסטר הסרט "אחת ויחידה"
פוסטר הסרט "נמל בית"
פוסטר הסרט "אחת ויחידה"
פוסטר הסרט "אחת ויחידה"
פוסטר הסרט "שקית של גולות"
פוסטר הסרט "נמל בית"
פוסטר הסרט "מלחמת 90 הדקות"
פוסטר הסרט "שקית של גולות"
פוסטר הסרט "נמל בית"
פוסטר הסרט "מלחמת 90 הדקות"
פוסטר הסרט "מלחמת 90 הדקות"
פוסטר הסרט "שקית של גולות"
פוסטר הסרט "שקית של גולות"
פוסטר הסרט "מלחמת 90 הדקות"
פוסטר הסרט "הסוכן"
פוסטר הסרט "מלחמת 90 הדקות"
פוסטר הסרט "הסוכן"
פוסטר הסרט "מלחמת 90 הדקות"
פוסטר הסרט "הסוכן"
פוסטר הסרט "מלחמת 90 הדקות"
פוסטר הסרט "3 דורות"
פוסטר הסרט "3 דורות"
פוסטר הסרט "הסוכן"
חג שבועות שמח
פוסטר הסרט "הסוכן"