08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

יוני 2017

פוסטר הסרט "קמצן!"
פוסטר הסרט "3 דורות"
פוסטר הסרט "3 דורות"
פוסטר הסרט "3 דורות"
פוסטר הסרט "קמצן!"
פוסטר הסרט "קמצן!"
פוסטר הסרט "3 דורות"
פוסטר הסרט "קמצן!"
לוגו פסטיבל קולנוע דרום
לוגו פסטיבל קולנוע דרום
פוסטר הסרט "באמאשל'ך"
פוסטר הסרט "סיפור אהבה ארץ ישראלי"
פוסטר הסרט "הרקדן"
פוסטר הסרט "באמאשל'ך"
פוסטר הסרט "סיפור אהבה ארץ ישראלי"
פוסטר הסרט "סיפור אהבה ארץ ישראלי"
פוסטר הסרט "באמאשל'ך"
פוסטר הסרט "הרקדן"
פוסטר הסרט "הרקדן"
פוסטר הסרט "באמאשל'ך"
פוסטר הסרט "סיפור אהבה ארץ ישראלי"
פוסטר הסרט "סיפור אהבה ארץ ישראלי"
פוסטר הסרט "באמאשל'ך"
פוסטר הסרט "הרקדן"
פוסטר הסרט "סיפור אהבה ארץ ישראלי"
פוסטר הסרט "הרקדן"
פוסטר הסרט "המתקפה"
פוסטר הסרט "נבואה"
פוסטר הסרט "המתקפה"
פוסטר הסרט "הרקדן"
פוסטר הסרט "המתקפה"
פוסטר הסרט "המתקפה"
פוסטר הסרט "באמאשל'ך"
פוסטר הסרט "אחרי הסערה"
פוסטר הסרט "אחרי הסערה"
פוסטר הסרט "המתקפה"
פוסטר הסרט "סיפור אהבה ארץ ישראלי"
פוסטר הסרט "אחרי הסערה"