08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

יולי 2017

פוסטר הסרט "אחרי הסערה"
פוסטר הסרט "הכול הכול"
פוסטר הסרט "אחרי הסערה"
פוסטר הסרט "הכול הכול"
פוסטר הסרט "המעגל"
פוסטר הסרט "ישמח חתני"
פוסטר הסרט "המעגל"
פוסטר הסרט "ישמח חתני"
פוסטר הסרט "אחרי הסערה"
פוסטר הסרט "הכול הכול"
פוסטר הסרט "הכול הכול"
פוסטר הסרט "אחרי הסערה"
פוסטר הסרט "המעגל"
פוסטר הסרט "אחרי הסערה"
פוסטר הסרט "הכול הכול"
פוסטר הסרט "ישמח חתני"
פוסטר הסרט "המעגל"
פוסטר הסרט "המעגל"
פוסטר הסרט "הכול הכול"
פוסטר הסרט "המעגל"
פוסטר הסרט "הפנים האחרונות"
פוסטר הסרט "המעגל"
פוסטר הסרט "הפנים האחרונות"
פוסטר הסרט "ישמח חתני"
פוסטר הסרט "הפנים האחרונות"
פוסטר הסרט "הפנים האחרונות"
פוסטר הסרט "בציר ראשון"
פוסטר הסרט "הפנים האחרונות"
פוסטר הסרט "בציר ראשון"
פוסטר הסרט "בציר ראשון"
פוסטר הסרט "רופא הכפר"
פוסטר הסרט "רופא הכפר"
פוסטר הסרט "בציר ראשון"
פוסטר הסרט "בציר ראשון"
פוסטר הסרט "רופא הכפר"
פוסטר הסרט "רופא הכפר"
פוסטר הסרט "בציר ראשון"
פוסטר הסרט "הפנים האחרונות"
פוסטר הסרט "רופא הכפר"
פוסטר הסרט "ג'סטה"
פוסטר הסרט "אונה"
פוסטר הסרט "רופא הכפר"
פוסטר הסרט "ג'סטה"
פוסטר הסרט "הכול הכול"
פוסטר הסרט "ג'סטה"
פוסטר הסרט "הפנים האחרונות"
פוסטר הסרט "הכול הכול"
פוסטר הסרט "ג'סטה"
פוסטר הסרט "הכול הכול"
פוסטר הסרט "הקיר"
תמונה מתוך "מוחי"
פוסטר הסרט "ג'סטה"
פוסטר הסרט "ג'סטה"
פוסטר הסרט "רופא הכפר"
פוסטר הסרט "מחנה משותף"
פוסטר הסרט "הכול הכול"
פוסטר הסרט "רופא הכפר"
פוסטר הסרט "המטפלת"
פוסטר הסרט "ג'סטה"
פוסטר הסרט "רופא הכפר"
פוסטר הסרט "בציר ראשון"