08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

אוגוסט 2017

פוסטר הסרט "המטפלת"
פוסטר הסרט "להציל את נטע"
פוסטר הסרט "7 דקות אחרי חצות"
פוסטר הסרט "המטפלת"
פוסטר הסרט "בציר ראשון"
פוסטר הסרט "להציל את נטע"
פוסטר הסרט "7 דקות אחרי חצות"
פוסטר הסרט "להציל את נטע"
פוסטר הסרט "בציר ראשון"
פוסטר הסרט "המטפלת"
פוסטר הסרט "המטפלת"
פוסטר הסרט "המטפלת"
פוסטר הסרט "7 דקות אחרי חצות"
פוסטר הסרט "להציל את נטע"
פוסטר הסרט "המטפלת"
פוסטר הסרט "המטפלת"
פוסטר הסרט "7 דקות אחרי חצות"
פוסטר הסרט "המטפלת"
פוסטר הסרט "להציל את נטע"
פוסטר הסרט "7 דקות אחרי חצות"
פוסטר הסרט "המטפלת"
פוסטר הסרט "להציל את נטע"
פוסטר הסרט "להציל את נטע"
פוסטר הסרט "אליבי קום"
פוסטר הסרט "אליבי קום"
פוסטר הסרט "אליבי קום"
פוסטר הסרט "אליבי קום"
פוסטר הסרט "הרקדן"
פוסטר הסרט "להציל את נטע"
פוסטר הסרט "הרקדן"
פוסטר הסרט "מבצע ביצה"
פוסטר הסרט "מחוברים לחיים"
פוסטר הסרט "הנערה האלמונית"
פוסטר הסרט "מבצע ביצה"
פוסטר הסרט "הנערה האלמונית"
פוסטר הסרט "להציל את נטע"
פוסטר הסרט "מבצע ביצה"
פוסטר הסרט "מחוברים לחיים"
פוסטר הסרט "הנערה האלמונית"
פוסטר הסרט "קולוסאל"
פוסטר הסרט "הנערה האלמונית"
פוסטר הסרט "קולוסאל"
פוסטר הסרט "מבצע ביצה"
פוסטר הסרט "קולוסאל"
פוסטר הסרט "מבצע ביצה"
פוסטר הסרט "קולוסאל"
פוסטר הסרט "מבצע ביצה"
פוסטר הסרט "מסייה שוקולד"
פוסטר הסרט "קולוסאל"
פוסטר הסרט "מסייה שוקולד"
פוסטר הסרט "קולוסאל"
פוסטר הסרט "ואז היא הגיעה"
פוסטר הסרט "ואז היא הגיעה"
פוסטר הסרט "ואז היא הגיעה"
פוסטר הסרט "ואז היא הגיעה"
פוסטר הסרט "המטפלת"
פוסטר הסרט "מבצע ביצה"
פוסטר הסרט "מבצע ביצה"
פוסטר הסרט "ואז היא הגיעה"