08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

ינואר 2018

פוסטר הסרט "רוח חדשה"
איש ושמו אובה פוסטר
תמונה מתוך "האופה מברלין"
פוסטר הסרט "רוח חדשה"
איש ושמו אובה פוסטר
פוסטר הסרט "קרב המינים"
איש ושמו אובה פוסטר
תמונה מתוך "האופה מברלין"
פוסטר הסרט "רוח חדשה"
תמונה מתוך "האופה מברלין"
פוסטר הסרט "קרב המינים"
איש ושמו אובה פוסטר
פוסטר הסרט "רוח חדשה"
פוסטר הסרט "רוח חדשה"
איש ושמו אובה פוסטר
פוסטר הסרט "קרב המינים"
תמונה מתוך "האופה מברלין"
פוסטר הסרט "קרב המינים"
פוסטר הסרט "רוח חדשה"
פוסטר הסרט "אחרייך"
תמונה מתוך "האופה מברלין"
תמונה מתוך "האופה מברלין"
פוסטר הסרט "פאטי קייקס"
פוסטר הסרט "רוח חדשה"
פוסטר הסרט "פאטי קייקס"
תמונה מתוך "האופה מברלין"
תמונה מתוך "האופה מברלין"
פוסטר הסרט "פאטי קייקס"
פוסטר הסרט 50 זה ה-30 החדש
פוסטר הסרט "רוח חדשה"
פוסטר הסרט "פאטי קייקס"
פוסטר הסרט "רוח חדשה"
פוסטר הסרט "פאטי קייקס"
פוסטר הסרט 50 זה ה-30 החדש
פוסטר הסרט "מסתור"
פוסטר הסרט 50 זה ה-30 החדש
פוסטר הסרט 50 זה ה-30 החדש
פוסטר הסרט 50 זה ה-30 החדש
פוסטר הסרט "מסתור"
פוסטר הסרט 50 זה ה-30 החדש
פוסטר הסרט "אל האור"
פוסטר הסרט "מסתור"
תמונה קופסת הפתעה אדומה
פוסטר הסרט "גלגל ענק"
פוסטר הסרט "אל האור"
פוסטר הסרט "גלגל ענק"
תמונה קופסת הפתעה אדומה
פוסטר הסרט "מסתור"
פוסטר הסרט "מסתור"
פוסטר הסרט "סה לה וי!"
פוסטר הסרט "הוגו"
פוסטר הסרט "סה לה וי!"
פוסטר הסרט "סוד בעליית הגג"
פוסטר הסרט "סה לה וי!"
פוסטר הסרט "גלגל ענק"
תמונה קופסת הפתעה אדומה
פוסטר הסרט "גלגל ענק"
תמונה קופסת הפתעה אדומה
פוסטר הסרט "סוד בעליית הגג"
פוסטר הסרט "סה לה וי!"
פוסטר הסרט "סוד בעליית הגג"
פוסטר הסרט "סה לה וי!"
פוסטר הסרט "סוד בעליית הגג"
פוסטר הסרט "גלגל ענק"
תמונה קופסת הפתעה אדומה
פוסטר הסרט "אל האור"
פוסטר הסרט "גלגל ענק"
תמונה קופסת הפתעה אדומה
פוסטר הסרט "אל האור"
תמונה קופסת הפתעה אדומה
פוסטר הסרט "גלגל ענק"
תמונה מתוך "יום ראשון מעונן"
פוסטר הסרט "סה לה וי!"
פוסטר הסרט "אל האור"
תמונה קופסת הפתעה אדומה
פוסטר הסרט "גלגל ענק"
פוסטר הסרט "סה לה וי!"
פוסטר הסרט "סוד בעליית הגג"
פוסטר הסרט "סוד בעליית הגג"
פוסטר הסרט "סה לה וי!"
פוסטר הסרט "אל האור"
תמונה קופסת הפתעה אדומה
פוסטר הסרט "גלגל ענק"
פוסטר הסרט "סוד בעליית הגג"
פוסטר הסרט "גלגל ענק"
תמונה קופסת הפתעה אדומה
פוסטר הסרט "מיקרוקוסמוס"
פוסטר הסרט "סה לה וי!"