08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

אפריל 2018

פוסטר מתוך הסרט "ברברה"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "בית ליד הים"
פוסטר הסרט "להתראות שם למעלה"
פוסטר הסרט "קנאה"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "קסדת הזהב"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "להתראות שם למעלה"
פוסטר הסרט "פלא"
פוסטר הסרט "הבלתי נראים"
פוסטר הסרט "בן חוזר הביתה"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "הבלתי נראים"
פוסטר הסרט "להתראות שם למעלה"
ערב יום השואה
תמונה מתוך "1945"
פוסטר הסרט "להתראות שם למעלה"
פוסטר הסרט "הבלתי נראים"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "אהבה יוונית"
פוסטר הסרט "אישה פנטסטית"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "הנפילה"
פוסטר הסרט "אישה פנטסטית"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "אישה פנטסטית"
תמונה מתוך "קוצני משהו"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "אישה פנטסטית"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "אישה פנטסטית"
פוסטר הסרט "להתראות שם למעלה"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"