08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

אפריל 2018

פוסטר הסרט "אגדת המלך שלמה"
פוסטר מתוך הסרט "ברברה"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "אגדת המלך שלמה"
פוסטר הסרט "בית ליד הים"
פוסטר הסרט "אגדת המלך שלמה"
פוסטר הסרט "להתראות שם למעלה"
פוסטר הסרט "קנאה"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "אגדת המלך שלמה"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "קסדת הזהב"
פוסטר הסרט "קשר משפחתי"
פוסטר הסרט "העיתון"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "להתראות שם למעלה"
פוסטר הסרט "פלא"
פוסטר הסרט "הבלתי נראים"
פוסטר הסרט "העיתון"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "הבלתי נראים"
פוסטר הסרט "להתראות שם למעלה"
פוסטר הסרט "העיתון"
ערב יום השואה
תמונה מתוך "1945"
פוסטר הסרט "להתראות שם למעלה"
פוסטר הסרט "הבלתי נראים"
פוסטר הסרט "לאהוב את וינסנט"
פוסטר הסרט "העיתון"
פוסטר הסרט "אהבה יוונית"
פוסטר הסרט "אישה פנטסטית"
פוסטר הסרט "בחזרה מטואיצ'י"
פוסטר הסרט "פיטר ראביט"
פוסטר הסרט "בחזרה מטואיצ'י"
פוסטר הסרט "פיטר ראביט"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "הנפילה"
פוסטר הסרט "אישה פנטסטית"
פוסטר הסרט "פיטר ראביט"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "פיטר ראביט"
פוסטר הסרט "בחזרה מטואיצ'י"
פוסטר הסרט "העיתון"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "אישה פנטסטית"
פוסטר הסרט "פיטר ראביט"
תמונה מתוך "קוצני משהו"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "בחזרה מטואיצ'י"
פוסטר הסרט "פיטר ראביט"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "אישה פנטסטית"
פוסטר הסרט "צורת המים"
פוסטר הסרט "אישה פנטסטית"
פוסטר הסרט "בחזרה מטואיצ'י"
פוסטר הסרט "להתראות שם למעלה"
פוסטר הסרט "בחזרה מטואיצ'י"