08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

יוני 2018

פוסטר הסרט "הבן דוד"
פוסטר הסרט "פלה"
פוסטר הסרט "הבן דוד"
פוסטר הסרט "פלה"
פוסטר הסרט"שקית של גולות"
פוסטר הסרט "מודי"
פוסטר הסרט "מודי"
פוסטר הסרט "פלה"
פוסטר הסרט "הבן דוד"
פוסטר הסרט "פלה"
פוסטר הסרט "מודי"
פוסטר הסרט "הבן דוד"
פוסטר הסרט "מודי"
פוסטר הסרט "פלה"
פוסטר הסרט "הבן דוד"
פוסטר הסרט "פלה"
פוסטר הסרט "ואז הגיעה טלי"
פוסטר הסרט "ואז הגיעה טלי"
פוסטר הסרט "מודי"
פוסטר הסרט "להירפא"
פוסטר הסרט "ואז הגיעה טלי"
פוסטר הסרט "ואז הגיעה טלי"
פוסטר הסרט "ואז הגיעה טלי"
פוסטר הסרט "ואז הגיעה טלי"
פוסטר הסרט "מודי"
פוסטר הסרט "ואז הגיעה טלי"
פוסטר הסרט "מודי"
פוסטר הסרט "העודף בשבילך"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "העודף בשבילך"
פוסטר הסרט "ואז הגיעה טלי"
פוסטר הסרט "ואז הגיעה טלי"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "העודף בשבילך"
פוסטר הסרט "שיער"
פוסטר הסרט "העודף בשבילך"
פוסטר הסרט "ואז הגיעה טלי"
פוסטר הסרט "הללויה"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "שיער"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "מנשה"
פוסטר הסרט "הללויה"