08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

אוגוסט 2018

פוסטר הסרט "מאמא מיה 2"
פוסטר הסרט "מאמא מיה 2"
פוסטר הסרט "מאמא מיה 2"
פוסטר הסרט "מאמא מיה 2"
פוסטר הסרט "מאמה מיה 1"
פוסטר הסרט "מאמא מיה 2"
פוסטר הסרט "מאמא מיה 2"
פוסטר הסרט "מאמא מיה 2"
פוסטר הסרט "מאמא מיה 2"
פוסטר הסרט "ביקור התזמורת"
פוסטר הסרט "משפחת סופר על 2"
פוסטר הסרט "משפחת סופר על 2"
פוסטר הסרט "אווה"
פוסטר הסרט "משפחת סופר על 2"
פוסטר הסרט "משפחת סופר על 2"
פוסטר הסרט "אווה"
פוסטר הסרט "משפחת סופר על 2"
פוסטר הסרט "מואנה"
פוסטר הסרט "משפחת סופר על 2"
פוסטר הסרט "אווה"
פוסטר הסרט "משפחת סופר על 2"
פוסטר הסרט "מואנה"
פוסטר הסרט "מואנה"
פוסטר הסרט "אווה"
פוסטר הסרט "משפחת סופר על 2"
פוסטר הסרט "מואנה"
פוסטר הסרט "מואנה"
פוסטר הסרט "משפחת סופר על 2"
פוסטר הסרט "פבלו"
פוסטר הסרט "משפחת סופר על 2"
פוסטר הסרט "פבלו"
פוסטר הסרט "מואנה"
פוסטר הסרט "פבלו"
פוסטר הסרט "יומני אוסלו"