08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

דצמבר 2018

משמורת
משמורת
פוסטר הסרט "הגרינץ'"
פוסטר הסרט "הגרינץ'"
פוסטר הסרט "הגרינץ'"
פוסטר הסרט "בלגן בכוורת"
פוסטר הסרט "סיפור אחר"
פוסטר הסרט "בלגן בכוורת"
פוסטר הסרט "הגרינץ'"
משמורת
פוסטר הסרט "סיפור אחר"
פוסטר הסרט "הגרינץ'"
פוסטר הסרט "סיפור אחר"
פוסטר הסרט "הגרינץ'"
פוסטר הסרט "בלגן בכוורת"
פוסטר הסרט "הגרינץ'"
פוסטר הסרט "בלגן בכוורת"
פוסטר הסרט "ילד יפה"
משמורת
פוסטר הסרט "ד"ר קנוק"
משמורת
פוסטר הסרט "ילד יפה"
פוסטר הסרט "ד"ר קנוק"
פוסטר הסרט "ילד יפה"
פוסטר הסרט "ילד יפה"
פוסטר הסרט "ד"ר קנוק"
פוסטר הסרט "ד"ר קנוק"
פוסטר הסרט "אלמנות"
פוסטר הסרט "אלמנות"
פוסטר הסרט "אלמנות"
פוסטר הסרט "אלמנות"
פוסטר הסרט "אלמנות"
פוסטר הסרט "אלמנות"