08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

אוגוסט 2019

פוסטר הסרט "רקסי המלך"
פוסטר הסרט "הרפתקה בשחקים"
פוסטר הסרט "אדוני"
החיוך האטרוסקי
פוסטר הסרט "רקסי המלך"
פוסטר הסרט "אדוני"
פוסטר הסרט "אדוני"
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "הרפתקה בשחקים"
פוסטר הסרט "הרפתקה בשחקים"
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "הרפתקה בשחקים"
פוסטר הסרט "אלאדין"
החיוך האטרוסקי
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "אגדה עם זנב"
פוסטר הסרט "אלאדין"
ערב ט' באב - אין פעילות
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "אגדה עם זנב"
פוסטר הסרט "יולי"
פוסטר הסרט "אגדה עם זנב"
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "יולי"
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "אגדה עם זנב"
פוסטר הסרט "יולי"
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "אגדה עם זנב"
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "יולי"
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "יולי"
החיוך האטרוסקי
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "יולי"
פוסטר הסרט "מלון מומבאי"
פוסטר הסרט "השמן והרזה"
פוסטר הסרט "אגלי דולס"
פוסטר הסרט "השמן והרזה"
פוסטר הסרט "מלון מומבאי"
פוסטר הסרט "השמן והרזה"
פוסטר הסרט "אגדה עם זנב"
פוסטר הסרט "מלון מומבאי"
פוסטר הסרט "אגלי דולס"
פוסטר הסרט "מלון מומבאי"
פוסטר הסרט "השמן והרזה"
פוסטר הסרט "אגדה עם זנב"
פוסטר הסרט "מלון מומבאי"