08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

פברואר 2019

תמונה מתוך "גאולה"
פוסטר הסרט "המסע ליושינו"
תמונה מתוך "גאולה"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
פוסטר הסרט "הדור שלי"
תמונה מתוך "גאולה"
פוסטר הסרט "הדור שלי"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
פוסטר הסרט "הדור שלי"
תמונה מתוך "גאולה"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
ליידי טיטי
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
פוסטר הסרט "עץ האגס הפראי"
פוסטר הסרט "הדור שלי"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
פוסטר הסרט "עץ האגס הפראי"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
המורה למוזיקה
פוסטר הסרט "גדולה מהחיים"
המורה למוזיקה
פוסטר הסרט "עץ האגס הפראי"
פוסטר הסרט "שתיקה רועמת"
המורה למוזיקה
פוסטר הסרט "גדולה מהחיים"
פוסטר הסרט "שתיקה רועמת"
פוסטר הסרט "עץ האגס הפראי"
פוסטר הסרט "כוכב נולד"
המורה למוזיקה
פוסטר הסרט "הדור שלי"
פוסטר הסרט "כוכב נולד"
פוסטר הסרט "גדולה מהחיים"
פוסטר הסרט "כוכב נולד"
המורה למוזיקה
פוסטר הסרט "הדור שלי"
המורה למוזיקה
פוסטר הסרט "הדור שלי"
פוסטר הסרט "שתיקה רועמת"
פוסטר הסרט "שתיקה רועמת"
המורה למוזיקה
פוסטר הסרט "כוכב נולד"
המורה למוזיקה