08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

אוגוסט 2019

פוסטר הסרט "רקסי המלך"
פוסטר הסרט "הרפתקה בשחקים"
פוסטר הסרט "אדוני"
פוסטר הסרט "רקסי המלך"
פוסטר הסרט "אדוני"
פוסטר הסרט "אדוני"
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "הרפתקה בשחקים"
פוסטר הסרט "הרפתקה בשחקים"
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "הרפתקה בשחקים"
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "אלאדין"
ערב ט' באב - אין פעילות
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "יולי"
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "יולי"
פוסטר הסרט "אלאדין"
פוסטר הסרט "יולי"
פוסטר הסרט "יולי"
תודה - פסטיבל קסם הקולנוע
פוסטר הסרט "יולי"
פוסטר הסרט "יולי"