08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

ספטמבר 2019

חופשה
חופשה
חופשה
חופשה
חופשה
חופשה
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "פנים רבות לאמת"
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "פנים רבות לאמת"
פוסטר הסרט "לחלום בגדול"
פוסטר הסרט "המשרת"
פוסטר הסרט "לחלום בגדול"
פוסטר הסרט "לחלום בגדול"
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "לחלום בגדול"
פוסטר הסרט "לחלום בגדול"
פוסטר הסרט "פרזיטים"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "השיר של רוז"
פוסטר הסרט "השיר של רוז"
פוסטר הסרט "נינה"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "השיר של רוז"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "החבר דב"
פוסטר הסרט "השיר של רוז"
פוסטר הסרט "השיר של רוז"
פוסטר הסרט "פנים רבות לאמת"
פוסטר הסרט "פנים רבות לאמת"
פוסטר הסרט "פנים רבות לאמת"