08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

דצמבר 2019

פוסטר הסרט "בלון"
פוסטר הסרט "סקין"
פוסטר הסרט "סקין"
פוסטר הסרט "בלון"
פוסטר הסרט "בלון"
פוסטר הסרט "סקין"
פוסטר הסרט "בלון"
פוסטר הסרט "סקין"
פוסטר הסרט "בלון"
פוסטר הסרט "בלון"
פוסטר הסרט "בשורות טובות"
פוסטר הסרט "בלון"
פוסטר הסרט "בשורות טובות"
פוסטר הסרט "בשורות טובות"
פוסטר הסרט "בלון"
פוסטר הסרט "סקין"
פוסטר הסרט "בשורות טובות"
פוסטר הסרט "בשורות טובות"
פוסטר הסרט "בלון"
פוסטר הסרט "בשורות טובות"
פוסטר הסרט "בשורות טובות"
פוסטר הסרט "סקין"
פוסטר הסרט "הקרב על מידווי"
פוסטר הסרט "הקרב על מידווי"
פוסטר הסרט "בשורות טובות"
פוסטר הסרט "הקרב על מידווי"
פוסטר הסרט "בשורות טובות"
פוסטר הסרט "הקרב על מידווי"
פוסטר הסרט "הקרב על מידווי"
פוסטר הסרט "הקרב על מידווי"
פוסטר הסרט "הקרב על מידווי"
פוסטר הסרט "בשורות טובות"
פוסטר הסרט "הקרב על מידווי"
פוסטר הסרט "מחילה"
פוסטר הסרט "הקרב על מידווי"
פוסטר הסרט "מחילה"
פוסטר הסרט "דנמרק"
פוסטר הסרט "דנמרק"