08-6849695
  08-6897741 (קופות)

עלילתי

פוסטר הסרט "בית בגליל"

בית בגליל OUTDOORS

פוסטר הסרט "כל מה שתרצה"

כל מה שתרצה TUTTO QUELLO CHE VUOI, מועדון טרום בכורה!

פוסטר הסרט "ארין ברוקוביץ'"

ארין ברוקוביץ' ERIN BROKOVICH, שני נשי

פוסטר הסרט "סמסרה"

סמסרה SAMSARA + הסלון הגיאוגרפי

פוסטר הסרט "דדפול 2"

דדפול 2 DEADPOOL2, הקרנה אחרונה!

פוסטר הסרט "מועדון הספר הטוב"

מועדון הספר הטוב THE BOOK CLUB , הקרנה אחרונה!

פוסטר הסרט "פלה"

פלה PELE | הקרנה אחרונה!

פוסטר הסרט "בית הקפה של ברברה בכפר"

בית הקפה של ברברה בכפר BONNE POMME, במועדון טרום בכורה!

פוסטר הסרט "מנשה"

מנשה MENASHE הקרנה אחרונה!

פוסטר הסרט "הללויה"

הללויה COEXISTER, הקרנה אחרונה!

Subscribe to עלילתי