08-6849695
  08-6897741 (קופות)

עלילתי

פוסטר הסרט "בחזרה מטואיצ'י"

בחזרה מטואיצ'י Jungle, לבקשת הקהל!

פוסטר הסרט "הבלתי נראים"

הבלתי נראים THE INVISIBLES

פוסטר הסרט "אזימוט"

אזימוט Azimuth

פוסטר הסרט "ישמח חתני"

תיקון ליל שבועות עם יוכי ברנדס

פוסטר הסרט "סיפורים על אהבה שלא מן העולם הזה"

סיפורים על אהבה שלא מן העולם הזה STORIES OF LOVE THAT CANNOT BELONG TO THIS WORLD

פוסטר הסרט " הבטחה עם שחר"

הבטחה עם שחר LA PROMESSE DE L’AUBE, מועדון טרום בכורה!

פוסטר הסרט "בעין הסערה"

בעין הסערה INTO THE STORM

פוסטר הסרט "גרמניה שנת אפס"

גרמניה שנת אפס Germany Year Zero

פוסטר הסרט "אהבה בדרכים"

אהבה בדרכים The Leisure Seeker

פוסטר הסרט "מודי"

מודי MAUDIE

Subscribe to עלילתי