08-6849695
  08-6897741 (קופות)

עלילתי

פוסטר הסרט "נשיקה בחצות"

נשיקה בחצות Midnight Sun | הקרנה אחרונה!

פוסטר הסרט "גשש החיוור"

ערב הצדעה לגשש החיוור, בהנחיית אלון גור אריה!

פוסטר הסרט "ריי"

ריי RAY | יום קולנוע, 10 ש"ח!

פוסטר הסרט "בית בגליל"

בית בגליל OUTDOORS הקרנה אחרונה!

פוסטר הסרט "ארין ברוקוביץ'"

ארין ברוקוביץ' ERIN BROKOVICH, שני נשי

פוסטר הסרט "סמסרה"

סמסרה SAMSARA + הסלון הגיאוגרפי

פוסטר הסרט "דדפול 2"

דדפול 2 DEADPOOL2, הקרנה אחרונה!

פוסטר הסרט "מועדון הספר הטוב"

מועדון הספר הטוב THE BOOK CLUB , הקרנה אחרונה!

פוסטר הסרט "פלה"

פלה PELE | הקרנה אחרונה!

פוסטר הסרט "בית הקפה של ברברה בכפר"

בית הקפה של ברברה בכפר BONNE POMME, במועדון טרום בכורה!

Subscribe to עלילתי