08-6849695
  08-6897741 (קופות)

אזלו הכרטיסים! עמית סגל בהרצאה "פוליטיקה ישראלית: לאן מכאן"

אזלו הכרטיסים! עמית סגל בהרצאה "פוליטיקה ישראלית: לאן מכאן"

אזלו הכרטיסים! עמית סגל בהרצאה "פוליטיקה ישראלית: לאן מכאן"

תקציר: 

אזלו הכרטיסים להרצאה.

מועדי הקרנה: 
יום ראשון
12/01/2020
20:30
אולם 1