08-6849695
  08-6897741 (קופות)

חג עצמאות שמח! - אין פעילות

חג עצמאות שמח! - אין פעילות

חג עצמאות שמח! - אין פעילות

תקציר: 

חג עצמאות שמח! - אין פעילות

מועדי הקרנה: 
יום רביעי
08/05/2019
19:00