08-6849695
  08-6897741 (קופות)

יום קולנוע ישראלי 26.1 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

יום קולנוע ישראלי 26.1 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

יום קולנוע ישראלי 26.1 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

תקציר: 

מועדי הקרנה: 
יום ראשון
26/01/2020
15:45 עד 23:30