08-6849695
  08-6897741 (קופות)

יום קולנוע 2.3 - בוחרים בסינמטק | מחיר כרטיס: 10 ש"ח!

יום קולנוע 2.3 - בוחרים בסינמטק | מחיר כרטיס: 10 ש"ח!

יום קולנוע 2.3 - בוחרים בסינמטק | מחיר כרטיס: 10 ש"ח!

תקציר: 

מועדי הקרנה: 
יום שני
02/03/2020
10:45 עד 19:30