08-6849695
  08-6897741 (קופות)

יום קולנוע 6.10 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

יום קולנוע 6.10 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

יום קולנוע 6.10 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

תקציר: 

מועדי הקרנה: 
יום ראשון
06/10/2019
16:45 עד 23:30