08-6849695
  08-6897741 (קופות)

כולנו יוצאים מן הכלל 5.2 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

כולנו יוצאים מן הכלל 5.2 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

כולנו יוצאים מן הכלל 5.2 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

תקציר: 

מועדי הקרנה: 
יום רביעי
05/02/2020
15:45 עד 23:30