08-6849695
  08-6897741 (קופות)

ערב ט' באב - אין פעילות

ערב ט' באב - אין פעילות

ערב ט' באב - אין פעילות

מועדי הקרנה: 
יום שבת
10/08/2019
20:00