08-6849695
  08-6897741 (קופות)

פסטיבל קסם הקולנוע - תודה!

פסטיבל קסם הקולנוע - תודה!

פסטיבל קסם הקולנוע - תודה!

תקציר: 

מועדי הקרנה: 
יום ראשון
18/08/2019
20:00