08-6849695
  08-6897741 (קופות)

5.3 - אין פעילות בסינמטק

5.3 - אין פעילות בסינמטק

5.3 - אין פעילות בסינמטק

מועדי הקרנה: 
יום חמישי
05/03/2020
09:45 עד 21:45