לאסי שובי הביתה
96 דקות
מדובב לעברית
2020
ילדים

חברתו הטובה ביותר של פלו הוא כלבת הקולי שלו לאסי. כשמשפחתו חייבת למסור את הכלבה שלו, פלו נותר שבור לב. אך לאסי לא תיפרד ממנו בקלות, ותצא למסע לאורכה של הארץ, חזרה לחברה האהוב.

בימוי
האנו אולדרדיסן

לאסי שובי הביתה | (מדובב)

מחיר כרטיס: 29 ש״ח
אין מועדי הקרנה
96 דקות
מדובב לעברית
2020
ילדים

חברתו הטובה ביותר של פלו הוא כלבת הקולי שלו לאסי. כשמשפחתו חייבת למסור את הכלבה שלו, פלו נותר שבור לב. אך לאסי לא תיפרד ממנו בקלות, ותצא למסע לאורכה של הארץ, חזרה לחברה האהוב.

בימוי
האנו אולדרדיסן