אבישי

לפני ההרצאה נקרין סרט מתוך כתבה בערוץ 13: 

"ועידת הפיוס בין ישראל הראשונה לשנייה"  - אורך הסרט - 20 דקות.

בתום ההרצאה יתקיים שיח עם אבישי בן חיים עם שאלות מהקהל. 

מחיר כרטיס: שדרותים, מינוי, כרטיסייה: 30 ש"ח, כרטיס רגיל: 35 ש"ח.

 

ד

הרצאה מרתקת של ד"ר אבישי בן חיים על ספרו החדש שגורם לפולמוס רחב בחברה הישראלית

מחיר כרטיס: 35 ש״ח
אין מועדי הקרנה

לפני ההרצאה נקרין סרט מתוך כתבה בערוץ 13: 

"ועידת הפיוס בין ישראל הראשונה לשנייה"  - אורך הסרט - 20 דקות.

בתום ההרצאה יתקיים שיח עם אבישי בן חיים עם שאלות מהקהל. 

מחיר כרטיס: שדרותים, מינוי, כרטיסייה: 30 ש"ח, כרטיס רגיל: 35 ש"ח.

 

ד