סינמטק שדרות

בימי ראשון הסינמטק אינו פעיל. 

יום טוב! אין פעילות היום בסינמטק

בימי ראשון הסינמטק אינו פעיל.